ESP

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA


A SEGURPUERTAS Instal·lem sistemes d'enllumenat d'emergència a Barcelona tenint en compte tots els aspectes de seguretat i manteniment.


COMPLIR la normativa vigent d'Enllumenat d'Emergència al teu local, negoci o empresa, és IMPRESCINDIBLE per la teva SEGURETAT i la dels altres.


Davant una fallada de la il·luminació, sempre hi haurà d'haver un enllumenat que substitueixi per guiar-nos cap a la sortida més propera i augmentar la sensació de SEGURETAT


La funció principal de l'enllumenat d'emergència és aquell que ha d'entrar en funcionament automàticament en produir-se una fallada de corrent o alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal, entenent-se per error el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% de la seva valor nominal.


Instal·lació i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat d'emergència


El sistema d'enllumenat d'emergència haurà de funcionar durant, almenys 1 hora després d'haver-se produït la sentència en la il·luminació normal.


La vida útil d'aquests equips d'emergència tant de les bateries com els llums depèn de diversos factors com poden ser: el temps de càrrega, la temperatura, el temps de descàrrega; que les descàrregues siguin parcials o totals ia tensió constant. Passats 5 anys des de la instal·lació, es recomana la seva substitució dels equips per garantir-ne el funcionament correcte.


Els espais següents han d'estar obligatòriament dotats per enllumenat d'emergència:


• Els recorreguts d'evacuació dels edificis d'ús com a habitatge, excepte les unifamiliars.


• Els recorreguts generals d'evacuació de zones destinades a ús residencial o ús hospitalari, i els de zones destinades a qualsevol altre ús que estiguin previstos per a l'evacuació de més de 100 persones.


• Tots els recintes l'ocupació dels quals sigui superior a 100 persones.


• Totes les escales i passadissos protegits, els vestíbuls previs i les escales d'incendis.


• Els aparcaments per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les escales que condueixin des d'aquells fins a l'exterior o fins a les zones generals de l'edifici.


• Els locals de risc especial i els lavabos generals de planta en edificis d'accés públic.


Instal·lació i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat d'emergència


Aquesta norma indica que el propietari o explotador del local ha de designar una persona competent per realitzar la supervisió del sistema i amb la suficient autoritat per assegurar l'execució de tots els treballs necessaris per mantenir la instal·lació en un estat correcte de funcionament.


← Tornar


CONTACTE


WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat