ESP

ÉS OBLIGATORI TENIR CONTRACTAT EL MANTENIMENT
A PORTES DE PÀRQUING

Preguntes i respostes


Si un mantenidor fa una modificació en una porta

Teniu obligació de documentar-la i proporcionar aquesta documentació al propietari?

Si un mantenidor fa una modificació substancial està obligat a fer el marcatge CE i això implica lliurar tota la documentació tècnica relativa al marcatge CE al propietari.


Encara que el comerciant o instal·lador no faci el manteniment, sí que cal que l'usuari tingui una empresa contractada, no?

El fabricant té l'obligació d'indicar els manteniments a realitzar i la periodicitat, però no ha de fer aquests manteniments. No cal que hi hagi un contracte signat, però si cal fer els manteniments.


Si una porta és una màquina, i una màquina ha de tenir contracte de manteniment:

No obliga això a tenir contracte de manteniment a totes les portes automàtiques (motoritzades)?

Efectivament, una porta automatitzada es considera una màquina i ha d'estar subjecta a un manteniment periòdic. Però ni la Directiva 2006/42/CE ni el Reglament de Productes de la Construcció estableixen que aquest manteniment s'hagi de fer a través d'un contracte de manteniment. Una màquina es pot "mantenir" amb recursos propis (personal de manteniment de l'empresa) o es pot mantenir amb una empresa externa de manteniment. El mateix passa amb una porta: en el cas d'una porta de garatge instal·lada en una comunitat de veïns és difícil que tinguin recursos propis amb personal especialitzat per fer-ne el manteniment, per això s'acudeix a un contracte amb una empresa especialitzada, però a qualsevol cas no existeix aquesta obligatorietat.


És obligatori tenir contractat el manteniment a les portes de pàrquing


Si entenc bé, no és obligatori el manteniment,

però sí les revisions que indica el fabricant, oi?

És obligatori tenir signat un contracte de manteniment, però SI REALITZAR ELS MANTENIMENTS PERIÒDICS.


Es pot adaptar la porta a normativa si el manteniment de la porta el porta una altra empresa?

O sigui, si en una comunitat ja hi ha una empresa de manteniment i l'administrador em demana a mi un pressupost i ho accepten, ho puc fer i seguir amb el manteniment d'aquesta empresa.

Si, tu podries fer el marcatge CE a la porta. Però compte que el mantenidor no realitzi una modificació substancial, perquè en aquest cas l'assumiria l'obligatorietat del nou marcat CE. Per això és molt important que si tu fas el marcatge CE ho deixis tot documentat (assajos de forces, components instal·lats...)


← Tornar


CONTACTE
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat